top of page

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam także zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w zakresie moich imion, na potrzeby umieszczenia mojego imienia/imion wraz z imieniem mojego psa na zdjęciach i w filmach wykonanych podczas zawodów „Dog Games”, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach zawodów, następującemu podmiotowi:

  • Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Konwaliowa 7, KRS 0000110582, wysokość kapitału zakładowego 70.000,00 zł (dalej Interdeco).

 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

W związku z moim uczestnictwem w zawodach „Dog Games”, niniejszym zezwalam:

 ​​

  • Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Konwaliowa 7, KRS 0000110582, wysokość kapitału zakładowego 70.000,00 zł (dalej Interdeco);


na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów „Dog Games”, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji.

 

Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie na zdjęciach i w filmach mojego imienia wraz z imieniem mojego psa, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach zawodów.
 

Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

bottom of page