OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam także zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w zakresie moich imion, na potrzeby umieszczenia mojego imienia/imion wraz z imieniem mojego psa na zdjęciach i w filmach wykonanych podczas zawodów „Dog Games”, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach zawodów, następującemu podmiotowi:

  • Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Konwaliowa 7, KRS 0000110582, wysokość kapitału zakładowego 70.000,00 zł (dalej Interdeco).

 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

W związku z moim uczestnictwem w zawodach „Dog Games”, niniejszym zezwalam:

 ​​

  • Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Konwaliowa 7, KRS 0000110582, wysokość kapitału zakładowego 70.000,00 zł (dalej Interdeco);


na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów „Dog Games”, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji.

 

Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie na zdjęciach i w filmach mojego imienia wraz z imieniem mojego psa, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach zawodów.
 

Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.